8. Обчисліть масу розчину лугу з масовою часткою натрій гідроксиду 10 %, що необхідно
використати для нейтралізації 15 г аміноетанової кислоти.
Ответ
0 (0 оценок)
0
dyexfnf 1 месяц назад
Светило науки - 14689 ответов - 2591 помощь

Ответ:

Объяснение:

Дано:

w(NaOH) = 10% або 0,1

m(NH₂CH₂COOH) = 15 г

Знайти: m(р-нуNaOH) - ?

Складемо РХР:

NH₂CH₂COOH + NaOH = NH₂CH₂COONa + H₂O

Обчислимо кількість речовини аміноетанової кислоти:

М(NH₂CH₂COOH) = 14 + 1 * 5 + 12 * 2 + 16 * 2 = 75 г/моль

n(NH₂CH₂COOH) = m(NH₂CH₂COOH)/М(NH₂CH₂COOH) =

= 15 / 75 = 0,2 моль

З РХР бачимо, що n(NH₂CH₂COOH) : n(NaOH) = 1 : 1, тоді

n(NaOH) = n(NH₂CH₂COOH) = 0,2 моль

M(NaOH) = 23 + 16 + 1 = 40 г/моль

m(NaOH) = n(NaOH) * M(NaOH) = 0,2 * 40 = 8 г

m(p-нуNaOH) = m(NaOH)/w(NaOH) = 8/0,1 = 80 г

Остались вопросы?