Визначить масу кальцій хлориду САСІ2 Що можна добути при взаємодії при взаємодії кальцій оксиду СаО з хлоридною кислотою НСІ 3,65г
Ответ
5 (1 оценка)
0
rhfcfdtw 1 месяц назад
Светило науки - 970 ответов - 0 раз оказано помощи

Відповідь:

маса кальцій хлориду САСІ2=5,55г

Пояснення:

Визначить масу кальцій хлориду САСІ2 Що можна добути при взаємодії при взаємодії кальцій оксиду СаО з хлоридною кислотою НСІ 3,65г

Дано:

m(HCl) = 3,65 г

m(CaCl2) -?

Рішення:

Рівняння реакції

CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O

Визначаємо кількість речовини, в якій взято хлоридну  кислоту

n = m/M

M(HCl) =Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)= 1 + 35,5 = 36,5 г/моль

n(HCl) =m(HCl)/M(HCl)=3,65 / 36,5 = 0,1 моль

За рівнянням реакції з 2 моль HCl утворюється 1 моль CaCl2.

=>складаємо пропорцію:

0,1моль/2моль=хмоль/1моль,х=0,1*1/2=0,05 => n(CaCl2) = 0,05моль

          0,1моль  х моль

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

           2 моль  1моль

Визначаємо масу хлориду кальцію

M(CaCl2) =Mr(CaCl2)=Ar(Ca)+Ar(Cl)+2=40 + 35,5*2 = 111 г/моль

m(CaCl2) = n(CaCl2) * M(CaCl2)

m(CaCl2) = 0,05 * 111 = 5,55 г

Відповідь: 5,55г

Остались вопросы?