1. представницькі органи що обмежували владу правителя польського королівства
2.представницькі органи що обмежували владу правителя кримського ханства
ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА ​
Ответ
5 (1 оценка)
1
Bruhmen 1 месяц назад
Светило науки - 3 ответа - 0 раз оказано помощи

Представницькі органи, що обмежували владу правителя:

1. Польське королівство:

Сейм:

Двопалатний парламент, що складався з Сенату (вищої палати) та Палати послів (нижчої палати).

Сенат складався з магнатів (багатих дворян) та вищого духовенства.

Палата послів обиралася шляхтою (дворянством).

Сейм мав право:

Затверджувати закони

Схвалювати податки

Обирати короля

Обмежувати владу короля

Шляхетські сеймики:

Регіональні збори шляхти, які обирали послів до Сейму.

Також мали право:

Збирати податки

Висувати законодавчі пропозиції

Контролювати діяльність місцевої влади

2. Кримське ханство:

Курултай:

Збори знаті, що скликав хан.

Мав право:

Обирати хана

Радити хану з питань війни та миру

Затверджувати важливі рішення

Диван:

Рада при ханові, що складалася з вищих сановників.

Допомагала хану керувати державою

Виконувала судові функції

Важливо зазначити, що ступінь обмеження влади правителя в обох державах був різним.

В Польському королівстві шляхта мала значні повноваження і могла суттєво впливати на політику короля.

В Кримському ханстві влада хана була більш авторитарною, проте курултай та диван могли певною мірою обмежувати його владу.

Крім того, в обох державах існували й інші фактори, що стримували владу правителя:

Традиції та звичаї

Релігійні норми

Вплив сусідніх держав

Отже, система влади в Польському королівстві та Кримському ханстві була складною і багатогранною. Представницькі органи відігравали важливу роль в обмеженні влади правителя, але їх повноваження та вплив відрізнялися в кожній з цих держав.

Ответ
5 (2 оценки)
1
winstonmentol09 1 месяц назад
Светило науки - 55 ответов - 0 раз оказано помощи

Объяснение:

1. **Представницькі органи Польського королівства**

- **Сейм**: Головний законодавчий орган, що складався з двох палат — Сенату та Посольської хати.

- **Сенат**: Верхня палата, включала магнатів, єпископів та вищих чиновників.

- **Посольська хата**: Нижня палата, обрана шляхтою, мала значний вплив на прийняття законів та бюджет.

2. **Представницькі органи Кримського ханства**

- **Диван**: Центральний урядовий орган, складався з ханських радників, які допомагали у прийнятті рішень.

- **Курултай**: Збори знаті та духовенства, які обирали хана і могли його зміщувати, впливали на внутрішню і зовнішню політику ханства.

Остались вопросы?