Складіть схему «Українське суспільство в XIV-XVI ст.». Дайте
визначення трьом поняттям (на ваш вибір) з теми «Українське суспільство в
XIV-XVI ст.».
Ответ
5 (1 оценка)
2
Kail57 8 месяцев назад
Светило науки - 4 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

### Схема "Українське суспільство в XIV-XVI ст."

#### 1. **Політична ситуація**

- *Галицько-Волинське князівство*

- *Литовсько-Руська держава*

- *Вплив Золотої Орди*

#### 2. **Економіка та селянське господарство**

- *Обробка землі та розвиток сільського господарства*

- *Торгівля та ремесла*

- *Феодальні відносини та кріпацтво*

#### 3. **Культурний розвиток**

- *Вплив православ'я та католицизму*

- *Літературна діяльність (пам'ятки літератури)*

- *Архітектура та мистецтво*

### Визначення понять:

#### *Феодальні відносини*

Феодальні відносини в Україні XIV-XVI ст. означали систему залежності, де князі та поміщики володіли землею, а селяни працювали на них, обробляючи землю в обмін на захист та проживання.

#### *Литовсько-Руська держава*

Литовсько-Руська держава була політичним утворенням, що виникло в результаті утворення персональної унії між Великим князівством Литовським і Королівством Польським. У XIV-XVI ст. ця держава мала великий вплив на територію України.

#### *Пам'ятки літератури*

Пам'ятки літератури в XIV-XVI ст. включають рукописи, які відображають культурні та релігійні аспекти суспільства того часу. Такі твори є свідченням розвитку української писемності та духовності в середньовіччі.

Остались вопросы?