I варіант У трикутнику ABC знайдіть сторону АС, якщо - В-30°, С=45°, сторона АВ дорівнює см. A) 2,5 cm; Б) 7 см; В) 3,5 см; г) 5 см.​
Ответ
0 (0 оценок)
0
Ambersgirls 2 месяца назад
Светило науки - 3 ответа - 0 раз оказано помощи

Ответ:

В) 3,5 см.

Объяснение:

Для знаходження сторони AC в трикутнику ABC ми можемо використовувати закон синусів. Закон синусів виглядає так:

(sin A) / a = (sin B) / b = (sin C) / c

Де A, B, і C - це величини відповідних кутів трикутника, а a, b, і c - довжини протилежних сторін.

У нашому випадку ми знаємо кути B і C:

B = 30°

C = 45°

Також нам відома сторона AB:

AB = 2,5 см

Ми хочемо знайти сторону AC (позначимо її як c). Ми можемо використовувати закон синусів для цього:

(sin B) / b = (sin C) / c

Підставляючи відомі значення:

(sin 30°) / 2,5 см = (sin 45°) / c

Тепер розв'яжемо це рівняння для c:

(sin 30°) / 2,5 см = (sin 45°) / c

(sin 30°) / 2,5 см = (√2/2) / c

Тепер ми можемо знайти значення sin 30°:

sin 30° = 1/2

Підставимо це значення:

(1/2) / 2,5 см = (√2/2) / c

Тепер розв'яжемо це рівняння для c:

(1/2) / 2,5 см = (√2/2) / c

c = (2,5 см * √2/2) / (1/2)

c = (2,5 см * √2) / 1

c ≈ 2,5 см * 1,414 ≈ 3,535 см

Отже, довжина сторони AC приблизно дорівнює 3,535 см, що ближче до 3,5 см.

Правильна відповідь: В) 3,5 см.

Остались вопросы?