Обчисліть масу целюлози, яку спалили, якщо при цьому виділився карбон(ІV) оксид об’ємом 2,688 л (н.у.).
Виберіть одну відповідь:
1. 1,62 г
2. 3,24 г
3. 6,48 г
4. 9,72 г


Для хімічної реакції Al + HCl → AlCl3 + H2 розрахуйте кількість електронів приєднаних окисником, застосувавши метод електронного балансу.

Виберіть одну відповідь:
1. 6
2. 2
3. 3
4. 1

За наведеним термохімічним рівнянням горіння магнію:
2Mg + O2 → 2MgO; ΔH = -1205 кДж,

обчисліть, яка кількість теплоти виділиться, якщо маса магнію, що бере участь у реакції становить 6 г.
Виберіть одну відповідь:
1. 150,6 кДж
2. 301,3 кДж
3. 602,5 кДж
4. 451,9 кДж

поделитесь ответом

Ответ
0 (0 оценок)
2
lesyasmele 3 года назад
Светило науки - 1 ответ - 0 раз оказано помощи

1. 2

2. 1

3. 1

Объяснение:

Остались вопросы?